Posada Guadalupe

Temps d’Escola PDF

En aquesta secció podeu consultar i descarregar-vos els Temps d’Escola publicats en paper.

Per a consultar els articles i activitats online, aneu aquí

Presentació de Temps d’Escola *

Amb el suplement Temps d’Escola, que avui encetem, volem començar, amb la participació i implicació de tots plegats, un nou camí dins de la revista Temps de Franja i alhora facilitar un nexe de comunicació i d’intercanvi d’experiències entre els nostres escolars de la franja oriental d’Aragó.

Serà un dels primers suplements escolars escrits en català. La redacció estarà formada íntegrament per alumnes i docents de les escoles de la franja, un repte poderós per aquest mitjà de comunicació, que contribuirà a la difusió de la nostra llengua catalana. És una eina que promou un projecte educatiu il·lusionant, atès que suposa la implicació i col·laboració de tots els nostres centres, docents i escolars.

D’altra banda, pretén la millora del rendiment escolar, i representa un capítol especial en les publicacions de contingut pedagògic, essencial en l’avenç de les escoles d’infantil, primària i secundària.

És una oportunitat documental i patrimonial especial per la seua enorme implicació social: tradició i modernitat configuren l’elenc d’activitats realitzades pels nostres docents en la millora i coneixement de la nostra societat plural i diversa; imprescindible en el sistema educatiu actual: llengua i cultura ameren el territori.

Premsa infantil i juvenil, editada per a nens amb identitat pròpia, una llengua comuna i una cultura que vehicula la societat del moment pel que fa a aspectes propis de la cultura escolar.

És font de recerca que propicia l’interès de l’alumnat per tot el relatiu a la societat actual de la qual som part en totes les seues expressions i formes.

Esperem ser un pont de referència i suport en aquest model pedagògic del qual sorgeixin innovacions pedagògiques que ens enriqueixin a tots i que ens ajudin a cohesionar la societat aragonesa de parla catalana.

La nostra gratitud i reconeixement a tots els que us sumeu a aquest atractiu projecte.

Carme Alcover i Pinós
Tècnica Assessora en Llengües del Govern d’Aragó

*Aquesta presentació va aparèixer al primer número del suplement.

 

Temps d’Escola 1. Tardor 2016

 

Temps d’Escola 2. Primavera 2017

 

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Major, 4. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: