Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate

El congost de Ventamillo, consideracions etimològiques

// Joaquim Torrent i Blanc

L’accés principal a la Vall de Benasc es fa per carretera resseguint el curs de l’Éssera pel  congost anomenat de Ventamillo. Un mot un xic sorprenent i que ens provoca ganes de saber-ne l’origen. Certament té, al primer cop d’ull, una aparença castellana o acastellanada, i podria semblar una evolució de “ventanillo” —és a dir, petita finestra—, i tot i que  “ventana” actualment siga general en benasquès i gran part de la Ribagorça hi ha testimoniatges d’haver-se fet servir ”finestra”,  denominació  que encara ara es pot trobar, també, a la vall d’Echo.  No deixa, però , de ser una mera elucubració sense un fonament sòlid, per això cal esbrinar una mica més i no deixar-se influir per les aparences.

En un primer moment vaig estar temptat d’adoptar aquesta hipòtesi, sense menystenir-ne  també una altra, com seria un possible origen derivat de “venta” o “ventorrillo”, modificat per evolució fonètica, tenint en compte que a l’antic camí a Benasc hi havia hagut establiments d’aquest tipus.  No deixen de ser, però, unes suposicions induïdes per la mera semblança de mots però sense, com he dit abans, una base sòlida. Tot canvià, però, quan em vaig adonar de l’existència d’unes “Penyes de Ventami”, situades tot just damunt del congost, topònim que ens fa pensar, a més, en el sufix bascoide —ja saben com és d’important a la zona la toponímia d’aquest origen— ‘-ama’, referit a una superfície situada en una zona elevada —en aquest cas juntament amb ‘vent-‘… Una denominació que fa evident, per contigüitat geogràfica, el seu parentesc amb “Ventamillo” i compatible amb una antiguitat d’aquest topònim —a la vall  es troben topònims ja lexicalitzats amb els sufix ‘-illo’,que tant poden provenir directament del llatí o ser una adaptació de ‘-iello’, com el Collarillo, els Cusills ,el Salterillo…

D’entre les possibles hipòtesis la darrera sembla més sòlida, menys fantasiosa i la més plausible.

I tot i la legitimitat de ‘Ventamillo’ també cal dir es pot emprar perfectament l’altra denominació del congost, la de congost —congostro en benasquès— del Ru.

Tags:

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: