Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate

Dues experiències docents del Baix Cinca i el Matarranya s’exposen a la UIB

// lenguasdearagon.org

Els dies 9 i 10 de març de 2018, dos centres d’Aragó han participat en el simposi La llengua catalana als centres educatius. Català, de l’aula al món a la Universitat de les Illes Balears, organitzada pel Departament d’Educació i Universitat d’aquesta Comunitat Autònoma. El passat 9 de febrer, el CEIP María Moliner de Fraga i l’IES Matarraña de Vall-de-roures compartiren les seves experiències amb la resta de docents procedents de les Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Principat d’Andorra, Alguer (Sadenya – Itàlia) i Perpinyà (Rosselló – França).

Les professores Noelia Roca i Carla Villalba, del CEIP María Moliner, presentaren dues propostes didàctiques per augmentar la consciència del català d’Aragó. Ambdues experiències estan relacionades amb el seu entorn més proper, vivint festes o tradicions locals i potenciant la llengua catalana:

  • El centre participa en les dues modalitats del “Programa Jesús Moncada”: la primera, rep activitats dels àmbits de l’art, la música, la literatura, etc. i la segona, en proposa les seves pròpies i els projectes per fer al centre, com “L’hort escolar”, durant tot el curs i des de diferents àrees, i “Contapatis”, els dies previs a la celebració de Sant Jordi, des de l’àrea de Llengua Catalana.
  • La segona experiència es celebra durant la setmana del 21 de febrer, Dia de la Llengua Materna, amb activitats variades per cicles. En primer i segon cicle, de recerca guiada, a través d’internet, de referències i diccions relacionades amb el projecte Salut – Health – Salud, i posterior representació a alumnes d’Infantil. Els alumnes de tercer cicle participen en un anunci publicitari per celebrar aquest dia i investiguen paraules de l’entorn.

Per la seva banda, la professora Pepa Nogués, de l’IES Matarraña, presentà el Llibre Gran del Matarranya, un projecte de la matèria de català que busca visibilitzar en el centre la llengua catalana com a llengua materna i fomentar el seu ús mitjançant la vinculació de la llengua i la cultura del territori. Aquest projecte posa especial èmfasi en el treball de la tradició oral amb l’objectiu de ressaltar la seva riquesa i importància patrimonial, atès el començament d’un procés d’empobriment i substitució lingüística d’una part important del lèxic i les estructures gramaticals a causa d’una forta situació de diglòssia (és a dir, la situació en la qual coexisteixen dos llengües en una comunitat de parlants, de tal forma que, atès que una d’elles gaudeix d’un prestigi social més gran que l’altra, s’utilitzen en àmbits o circumstàncies diferents, més familiar una i més formal l’altra).

S’organitzen activitats de recerca i difusió de temes de la cultura popular i del territori realitzades en català pels alumnes de la matèria i majoritàriament en català, encara que també participa el resta d’alumnes del centre des d’altres matèries.

Tota la informació es recull en un Gran Llibre que rep aquest nom per simbolitzar la grandesa de la cultura pròpia i, amb ella, de la llengua, en contraposició a la situació sociolingüística de la llengua minoritzada. Aquesta metodologia té també l’objectiu de poder arribar amb les activitats no només als alumnes que cursen la matèria, que és voluntària i optativa, sinó també a la resta del centre.

Aquest projecte va començar el curs 2016-2017 coincidint amb una nova etapa per a la matèria de català del centre i l’impuls donat des de les institucions d’Aragó, especialment amb la inclusió del català dins del currículum escolar en l’apartat de Llengües pròpies d’Aragó, la creació de la Direcció General de Política Lingüística i la recuperació del programa “Jesús Moncada”, dedicat a la promoció de la llengua catalana, mitjançant activitats de dinamització, als centres educatius d’Aragó que imparteixen la matèria.

Aquest Simposi pot ser una ocasió no només d’estrènyer els lligams amb les comunitats i territoris veïns que comparteixen la mateixa llengua en les seves diferents variants, sinó també per observar experiències que puguin enriquir la pràctica docent a la Comunitat Autònoma d’Aragó, tant en el terreny de les llengües pròpies com en el de les llengües estrangeres.

 

 

 

 

Tags:

Trackback from your site.

Comments (1)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: