Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate

Cat/Aragonario, una nova eina per conèixer el català parlat a l’Aragó

// Javier Giralt Latorre*

El proppassat 2 de setembre, el Paranimf de la Universitat de Saragossa va acollir la presentació del Cat/Aragonario, una nova eina digital que permetrà apropar-se al català que es parla a la Franja d’Aragó. La roda de premsa fou presidida per José Domingo Dueñas, professor de la Universitat de Saragossa i director de la Càtedra Johan Ferrández d’Heredia de lenguas propias de Aragón y patrimonio inmaterial aragonés. Amb ell, hi van compartir taula José Ignacio López Susín, Director General de Política Lingüística del Govern d’Aragó, Ignacio Escuín, director de l’Instituto de Estudios Turolenses, i Javier Giralt Latorre, qui subscriu aquesta crònica, professor de la Universitat de Saragossa i director del projecte.

Javier Giralt explica el funcionament del CatAragonario. / UNIZAR

Va obrir l’acte José Domingo Dueñas, qui va agrair l’acollida de l’esdeveniment per part de la Universitat de Saragossa i va remarcar l’interès de la Càtedra que ell dirigeix per tots els projectes  que s’ocupen del patrimoni lingüístic d’Aragó. A continuació, va prendre la paraula José Ignacio López Susín, el qual va assenyalar que per dur a terme el Cat/Aragonario s’ha comptat amb la col·laboració de tres institucions: l’Instituto de Estudios Altoaragoneses d’Osca, la Institución Fernando el Católico de Saragossa i l’Instituto de Estudios Turolenses de Terol, totes vinculades a les diputacions provincials respectives. Sense la seva concurrència difícilment s’hauria pogut enllestir aquest projecte que, segons va afirmar, es troba en la línia d’altres impulsats per la Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó per difondre el coneixement de les llengües minoritàries pròpies de la nostra comunitat autònoma. En tercer lloc, va parlar Ignacio Escuín, el qual va posar de manifest l’aposta decidida de l’Instituto de Estudios Turolenses en aquesta nova etapa per la promoció i la difusió del català, com a llengua parlada a la Franja d’Aragó i, més en concret, a les comarques terolenques del Matarranya i el Baix Aragó. Finalment, va ser Javier Giralt, com a director del projecte, l’encarregat de precisar l’esperit i la finalitat d’aquesta eina digital, així com d’explicar el seu funcionament.

Vaig començar la meva intervenció regraciant les quatre institucions implicades pel desenvolupament del Cat/Aragonario, i ho vaig fer en qualitat de parlant d’una de les varietats locals del català d’Aragó (la de Sant Esteve de Llitera), com a professor titular de Filologia Catalana de la Universitat de Saragossa i també com a president de l’Academia Aragonesa de la Lengua i Director de l’Institut Aragonès del Català.

Un dels objectius de la presentació era exposar el sentit del Cat/Aragonario, i ho vaig fer introduint un aclariment: aquesta eina és un vocabulari que neix amb la voluntat de posar a disposició del públic en general la riquesa lèxica que caracteritza el català a l’Aragó, per la qual cosa no es tracta pròpiament d’un diccionari reglat i no té cap aspiració ni finalitat normativa, atès que el català —i també el d’Aragó— té la sort de comptar amb un diccionari normatiu, elaborat i publicat per l’Institut d’Estudis Catalans i la seva Secció Filològica.

La denominació de Cat/Aragonario s’ha escollit perquè sintetitza els tres conceptes presents en aquest projecte: català, Aragó i diccionari. Es una manera de concretar que aquest vocabulari es nodreix dels mots que s’empren en el català que es parla a l’Aragó i, a més, enllaça pel seu nom amb l’Aragonario, eina paral·lela dedicada a l’aragonès. La forma d’entrar al Cat/Aragonario és directament a través de l’enllaç cataragonario.aragon.es o del web de la Direcció General de Política Lingüística (www.lenguasdearagon.org).

Amb el Cat/Aragonario, tot i ser en una fase inicial de la seva creació, es podrà comprovar amb facilitat que hi ha paraules que són d’ús general a tota la Franja d’Aragó i també a gairebé tot l’àmbit catalanoparlant; que n’hi ha d’altres que apareixen a tota la Franja, però només en unes poques zones del territori catalanòfon; i que n’hi ha d’altres que només s’atesten a la Franja o que tenen una distribució més reduïda en el conjunt de les terres de parla catalana. A més, també s’hi pot veure el lligam que alguns mots estableixen amb l’aragonès i, com no podria ser d’una altra manera, s’hi palesa igualment la influència que el castellà ha tingut i té en la configuració del lèxic dialectal del català a l’Aragó. En aquest sentit, el Cat/Aragonario aspira a ser un repertori del vocabulari de les varietats diatòpiques de la Franja d’Aragó i, per aquest motiu, té el propòsit d’incorporar gradualment les recopilacions lèxiques dels parlars locals o comarcals que han estat publicades fins ara i les que puguin aparèixer en el futur.

El Cat/Aragonario agrupa més de 8000 entrades, les quals es corresponen amb mots propis de les distintes varietats del català parlades a l’Aragó. Certament cal subratllar que aquest nombre de paraules es una mínima part del que hi podrà haver en un futur, atès que el material incorporat, de moment, només s’ha extret de l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC), del qual són autors els doctors Joan Veny i Lídia Pons, catedràtics tots dos de la Universitat de Barcelona (https://aldc.espais.iec.cat/). Per començar a bastir el contingut del Cat/Aragonario, hom va triar aquesta obra per dos motius: primer, perquè es troba en línia, un detall pràctic que ha facilitat la tasca de selecció del vocabulari de la Franja per part de la persona que s’ha encarregat d’introduir totes les dades, Kàtia Benaiges Saura, filla de Mont-roig i antiga alumna del Grau de Filologia Hispànica de la Universitat de Saragossa, sense la qual no s’hauria pogut materialitzar el projecte; i, segon, perquè proporciona informació de tot el territori catalanoparlant d’Aragó, amb la qual cosa, s’ha aconseguit tenir una panoràmica lèxica de tota la zona. A més, mitjançant aquesta connexió amb l’ALDC, l’usuari pot constatar que la variació diatòpica de la Franja té continuïtat a l’altra banda de la frontera administrativa amb Catalunya i el País Valencià. Finalment, cal deixar ben clar que s’ha conclòs una primera etapa i que, malgrat proporcionar una visió de conjunt del lèxic del català a l’Aragó, és molta la bibliografia que resta per buidar, per la qual cosa és molt el cabal lèxic que queda per incorporar-hi i són moltes les àrees i localitats sobre les quals encara no s’hi trobarà informació. L’aspiració és introduir en una propera fase no gaire llunyana tot el vocabulari de la Franja que conté l’Atlas lingüístico y Etnogràfico de Aragón Navarra y Rioja (ALEANR), i seguir en un futur amb les monografies lexicogràfiques publicades fins l’actualitat.

Web del Cat/Aragonario

*President de l’Academia Aragonesa de la Lengua

Tags:

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: