Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate

El Govern d’Aragó convoca el Premi ‘Desideri Lombarte’ 2021

// Redacció

El Butlletí Oficial d’Aragó ha publicat  l’Ordre que regula la convocatòria de el Premi Desideri Lombarte, en la seua edició de l’any 2021. Este premi està destinat a el reconeixement a una tasca continuada o d’especial notorietat i importància, en qualsevol dels àmbits socials, culturals, esportius, artístics, econòmics, etc. que suposin un destacat benefici per al català d’Aragó, amb especial consideració de les activitats destinades a la dignificació, difusió, investigació, ensenyament, expressió literària, etc. del català d’Aragó i constitueixi un model i testimoni exemplar per a la societat aragonesa. Aquesta iniciativa té periodicitat biennal i es convoca de forma alterna amb el Premi Chuana Coscujuela.

Tal com estableix l’Ordre, podran ser candidats a el premi Desideri Lombarte les persones nascudes o residents a Aragó o amb especials vincles amb la comunitat autònoma, així com les institucions o associacions aragoneses l’activitat de les quals reuneixi les circumstàncies que preveu l’article 1 del Decret 45 / 2016, de 19 d’abril, del Govern d’Aragó, pel qual es van regular els premis Chuana Coscujuela i Desideri Lombarte.

El premi Desideri Lombarte té caràcter honorífic i comporta el lliurament d’un reconeixement simbòlic.

Pel que fa a les candidatures, seran proposades per qualsevol institució acadèmica, científica o cultural aragonesa, o bé a proposta pública mitjançant la presentació d’almenys cent signatures recollides en plecs, on consti amb claredat el nom, número de document nacional d’identitat i rúbrica dels signants.

El termini de presentació de candidatures serà d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria al Boletín Oficial de Aragón, i ha de presentar-se d’alguna d’estes maneres:

  • Al Registre del Govern d’Aragó, situat a l’Av. Ranillas, 5 D, 1a planta, de Saragossa
  • Via el Registre Electrònic General d’Aragó
  • Per qualsevol de les vies previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les candidatures aniran acompanyades d’un escrit dirigit a la Direcció General de Política Lingüística.

Podeu llegir aquí l’ordre del BOA.

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: