Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate
 • Inici
 • Territoris
 • Aragó
 • Curs extraordinari de la Universitat de Saragossa «Aragonès i català a la literatura d’Aragó»

Curs extraordinari de la Universitat de Saragossa «Aragonès i català a la literatura d’Aragó»

// Redacció

L’aragonès i el català no són llengües oficials a Aragó, fet que no ha afavorit un ensenyament de les dues llengües en cap dels estadis del nostre sistema educatiu, ni tan sols en l’universitari. No obstant això, no ha suposat un impediment perquè nombrosos escriptors, motivats pel seu amor a aquestes llengües minoritzades, hagin fet el pas d’emprar l’aragonès o el català en les seues composicions. En època contemporània s’han desenvolupat unes literatures que, tot i el seu interès, són escassament conegudes. D’altra banda, tant el català com l’aragonès van ser llengües escrites en l’Aragó de l’Edat Mitjana. I després, entre els segles XVII i XIX hi ha alguns testimonis —a poc a poc rescatats pels estudiosos— que reflecteixen una certa continuïtat en l’ús literari d’aquestes llengües.

Els objectius d’aquest curs són: 1) oferir una aproximació a la història de la literatura a Aragó escrita en aragonès i català; 2) presentar el panorama de la creació literària en aragonès i en català a les nostres contrades en època contemporània (s. XX i XXI); 3) analitzar la producció literària en aragonès i en català en l’àmbit de la poesia, la prosa i el teatre; i 4), donar veu als propis escriptors per tal que comparteixin la seua experiència personal d’escriure en aragonès i en català. En definitiva, la pretensió del curs és posar a l’abast dels que estan interessats per les llengües d’Aragó (i per la literatura en general) una visió àmplia d’una realitat literària poc coneguda i poc atesa —que en rares ocasions ha tingut cabuda en el àmbit acadèmic universitari—, amb la finalitat que pugui ser valorada en la seua justa mesura.

Programa:

Dimecres, juliol 14

10:00 h. La literatura medieval i del segle XVI en aragonès [2]

12:00 h. Textos literaris en aragonès dels segles XVII, XVIII i XIX [12]

16:00 h. La poesia en aragonès (segles XX-XXI) [9]

18:00 h. La prosa en aragonès (segles XX-XXI) [7]

 

Dijous 15 juliol

10:00 h. El teatre en aragonès (segles XX-XXI) [8]

12:00 h. La poesia en català a l’Aragó [5]

16:00 h. La prosa en català a l’Aragó [10]

18:00 h. En teatre en català a l’Aragó [6]

20:15 h. Presentació de el llibre: El «continuum romànic». La transició entre les llengües romàniques, la intercomprensió i les varietats lingüístiques de frontera [4] [6]

 

Divendres 16 juliol

10:00 h. Escriure en aragonès [1] [3]

12:00 h. Escriure en català [11] [5]

 

Ponents:

1 Ana Giménez Betrán, Professora en IES Piràmide (Osca)

2 Antonio Pérez Lasheras, Professor Titular de la Universitat de Saragossa

3 Chusé Inazio Nabarro García, Professor en IES Lucas Mallada (Osca)

4 Francho Chabier Nagore Laín, Professor Titular de la Universitat de Saragossa

5 Hèctor Moret Coso, Professor a INS Miquel Tarradell (Barcelona)

6 Javier Giralt Latorre, Professor Titular de la Universitat de Saragossa

7 José Ángel Ibáñez Sánchez, Professor de la Universitat de Saragossa

8 Mª Pilar Benítez Marco, Professora de la Universitat de Saragossa

9 María Ángeles Ciprés Palacín, Professora de la Universitat Complutense de Madrid

10 Maria Teresa Moret Oliver, Professora Associada de la Universitat de Saragossa

11 Merche Llop Alfonso, Professora jubilada

12 Óscar Latas Alegre, Tècnic de Cultura – Comarca Alt Gállego

 

Alumnat:

 • Professors dels diferents nivells educatius, especialment els vinculats a les àrees de Llengua i Literatura, i a les llengües d’Aragó o interessats en elles.
 • Alumnat universitari de l’àmbit de la filologia, educació, humanitats, sociologia, antropologia, etc.
 • Professionals interessats a exercir com com a investigadors al voltant de les llengües minoritàries d’Aragó.
 • Públic general.

Formació exigible als interessats en matricular-se:

Tindran preferència els titulats universitaris, i pot inscriure-s’hi públic en general.

 

Reconeixement de crèdits:

Sol·licitat el reconeixement com a crèdits per les Activitats universitàries culturals per la Universitat de Saragossa.

 

1 ECTS

 1. Els assistents poden sol·licitar individualment als Serveis Provincials d’Educació el reconeixement de l’activitat com a Formació Permanent de Professorat presentant el certificat d’haver realitzat el curs.
 2. Reconeixement com a crèdits ECTS en el Grup 9 d’Universitats (G-9): Més informació a https://cursosextraordinarios.unizar.es/ (Apartat crèdits).
 3. Crèdits ECTS en altres universitats.

Els estudiants interessats en què la seua Universitat els reconegui com a crèdits ECTS per haver realitzat un Curs d’Estiu de la Universitat de Saragossa, han de consultar amb la Secretaria de la seua Facultat o Escola d’origen tal possibilitat.

 

Procediment d’avaluació:

 • Els assistents que vulguin optar a convalidar el Curs per crèdits ECTS hauran de fer una ressenya per cadascuna de les sessions.
 • En la ressenya hauran sintetitzar els continguts apresos en cadascuna de les sessions i reflexionar-hi, aportant una opinió personal.
 • L’esmentada ressenya tindrà en total una extensió aproximada de 3.000-6.000 paraules.
 • Es valorarà la capacitat de comprensió i anàlisi de les idees principals exposades en les diferents sessions.
 • Els coordinadors de el curs seran els encarregats d’avaluar les ressenyes.

Lloc de celebració:

Aules de la Residència Universitària de Jaca. C / Universitat, 3. 22700 Jaca (Osca)

Allotjament:

Residència Universitària de Jaca, C / Universitat, 3 – 22700 Jaca (Osca)

 

Consultes i reserves d’allotjament:

http://www.unizar.es/resijacaTel. 974 36 01 96

e-mail: resijaca@unizar.es

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: