Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate

Conveni amb el Justícia d’Aragó

// J. Giralt, J. P. Martínez, M. Moret

L’Acadèmia Aragonesa de la Llengua i el Justícia d’Aragó signen un conveni 

de col·laboració

El president de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, Javier Giralt, i el Lloctinent del Justícia (en funcions de Justícia), Javier Hernández, van signar el passat 15  de setembre al Palau d’Armijo un conveni marc de col·laboració entre les dues institucions.

Signatura del conveni entre el Justícia i l’AAL / Juan Pablo Martínez Cortés

L’objectiu del conveni és la col·laboració entre l’Acadèmia i el Justícia d’Aragó per a fomentar l’ús, protecció i promoció del català i l’aragonès com a llengües minoritàries d’Aragó, a través de qualsevol activitat programada entre les dues parts. En concret, es podran programar conferències i cursos, realitzar publicacions, convocar concursos o desenvolupar activitats de caire divers en el marc de l’objectiu general del conveni, així com revisar i traduir els textos que les dues parts considerin d’interès. 

A més, l’AAL assessorarà el Justícia sobre temes relacionats amb l’ús correcte de les llengües minoritàries pròpies d’Aragó i amb la seva promoció social. En aquest sentit, la primera col·laboració entre ambdues institucions ha estat la revisió de la redacció en aragonès i en català de la versió que, en aquestes dues llengües, ofereix el web del Justícia d’Aragó (https://eljusticiadearagon.es/el-justicia-en-aragones/; https://eljusticiadearagon.es/el-justicia-en-catalan/); així, en el cas de l’aragonès, s’ha adequat a la normativa ortogràfica vigent, aprovada per l’AAL en abril d’enguany. 

Reunió d’una delegació de l’Acadèmia amb la Consellera de Presidència, Interior i Cultura del Govern d’Aragó

El proppassat 15 de setembre tingué lloc a l’Edifici Pignatelli de Saragossa, seu del Govern d’Aragó, una reunió del President, el Secretari i la Tresorera de l’AAL amb la Sra. Tomasa Hernández, Consellera de Presidència, Interior i Cultura del Govern d’Aragó. En aquest primer contacte es va fer una presentació de l’AAL i es van explicar les seves funcions; també es van aclarir alguns dubtes relatius al finançament de l’AAL. A més, va ser l’ocasió de deixar palesa la missió de l’AAL, reconeguda per la Llei de Llengües, pel que fa al reconeixement de l’aragonès i el català dins la nostra Comunitat Autònoma.   

Presentació de l’Acadèmia a la Universitat de Saragossa, en el marc del Encuentro-Taller ICON-MultiMetAr

Els dies 21 i 22 de setembre de 2023 es va celebrar a la Facultat d’Educació de la Universitat de Saragossa el «Encuentro-Taller ICON-MultiMetAr: Descubre la metáfora, libera su potencial y empodérate», coordinat per Alberto Hijazo i Andrea Ariño, tots dos professors d’aquesta universitat  i membres del projecte MultiMetAr i del grup ICON, que dirigeix Iraide Ibarretxe-Antuñano.

Dins el marc d’aquestes jornades, el 22 de setembre van intervenir María Teresa Moret i Javier Giralt Latorre en representació de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, els quals van oferir sengles conferències centrades en les llengües minoritàries pròpies d’Aragó a un nodrit nombre d’assistents. Va començar la sessió Maite Moret, qui va explicar de forma detallada el panorama de la realitat de l’aragonès i del català a l’Aragó, tant des d’una perspectiva dialectal com sociolingüística. Tot seguit, fou Javier Giralt l’encarregat de presentar l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, explicant-ne l’origen, l’estructura, els acords i els projectes de futur. 

Participació de l’Acadèmia a la Jornada «El léxico aragonés del sur de Aragón: 40 años de trabajos de recopilación».

El 30 de setembre l’Acadèmia va participar en aquesta jornada lingüística organitzada a Calamocha pel «Centro de Estudios del Jiloca», on es van presentar, davant d’una cinquantena d’assistents, un seguit de treballs de recopilació lèxica local o comarcal fets en els darrers anys a les terres del sud d’Aragó, així com un recital de poesia i una taula rodona. El programa també incloïa una presentació de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, que va anar a càrrec del seu secretari, Juan Pablo Martínez. La conferència va ser seguida amb molt d’interès pels assistents, els quals van poder preguntar després sobre els treballs i el futur de l’Acadèmia. Va quedar palès l’interès que té l’estudi de la llengua en aquestes comarques, atès el nombre de participants i ponències. 

Jornades ICON-MultiMetAr a Saragossa / Kàtia Benaiges

Publicat a Temps de Franja n. 159, novembre 2023

Tags:

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: