Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate

Activitats de juny a octubre de 2022

// Acadèmia Aragonesa de la Llengua

A continuació es presenta un resum de les activitats realitzades per l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua entre els mesos de juny i d’octubre d’aquest any.

La reunió entre l’AAL i l’IEC / Institut d’Estudis Catalans

Visita a l’Institut d’Estudis Catalans

El 20 de juny proppassat, una delegació de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, formada pel president, Javier Giralt, el secretari, Juan Pablo Martínez, la tresorera, Maite Moret, i Ramon Sistac, també membre de la Secció Filològica de l’IEC, va visitar l’Institut d’Estudis Catalans.

La delegació va ser rebuda per la presidenta de l’IEC, Teresa Cabré, així com per Nicolau Dols i Mila Segarra, president i vicepresidenta de la Secció Filològica de l’IEC. A continuació van mantenir una reunió de treball on es van presentar les institucions, la seua organització, i els projectes que s’estan duent a terme actualment. Tot seguit, els representants de les dues institucions van manifestar la voluntat de col·laboració, especialment pel que fa a la normativització de la llengua catalana.

Hèctor Moret, nou acadèmic

El 22 de juny, en una sessió extraordinària del Ple, es va dur a terme la votació per a la provisió d’una vacant a l’àmbit lingüístic del català d’Aragó. Després de la votació secreta corresponent, el filòleg i escriptor Hèctor B. Moret Coso va ser elegit per unanimitat nou acadèmic de número de la corporació. L’escriptor mequinensà s’uneix així als quinze acadèmics inicials. A més, és el setè membre numerari de l’Institut Aragonès del Català. La incorporació oficial d’Hèctor Moret es va produir a la sessió plenària de l’Acadèmia celebrada el 6 d’octubre.

S’estrena el portal web de l’Acadèmia

Des del primer de setembre passat els ciutadans interessats poden navegar pel portal d’internet de l’Acadèmia, que està disponible a la URL https://academiaaragonesadelalengua.org. S’hi pot trobar informació bàsica sobre la institució i sobre els acadèmics i acadèmiques que la componen. També se’n descriuen els òrgans de govern i grups de treball, els acords presos pel Ple, les memòries anuals, així com un formulari electrònic de contacte. A mesura que avancin els treballs, el portal contindrà també els documents normatius aprovats i les publicacions. El portal té, a més, dos apartats específics on es descriurà el funcionament i les activitats de l’Institut de l’Aragonés i l’Institut Aragonès del Català. El portal s’ha publicat inicialment en castellà i properament s’incorporaran també les versions en les llengües de treball de l’Acadèmia, català i aragonès. 

Designacions al BOA

El 29 de setembre, es va publicar al B.O.A. el Decret 135/2022, de 21 de setembre, del Govern d’Aragó que designa els càrrecs electes de l’Acadèmia: Javier Giralt com a president de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua i director de l’Institut Aragonès del Català, i Ánchel Conte com a director de l’Institut de l’Aragonés. 

Acord relatiu a la normativa de l’aragonès

El 6 d’octubre, el Ple de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua va aprovar per unanimitat el seu primer acord normatiu, relatiu a la normativa d’ús oficial de l’aragonès. La disposició considera ús correcte de la llengua la utilització de qualsevol de les normes gràfiques existents fins que l’Acadèmia publiqui noves directrius en matèria ortogràfica. El text complet va ser publicat al web de l’Acadèmia i al B.O.A. del 19 d’octubre del 2022.

Amb este acord, adoptat a proposta de l’Institut de l’Aragonés, l’Acadèmia ha intentat oferir seguretat als ciutadans que volen escriure en aragonès i tenen dubtes en optar per qualsevol dels models ortogràfics existents, així com per als que participin en convocatòries de subvencions, premis literaris o artístics, proves de certificació, etc., en els criteris d’admissió o valoració dels quals es fa referència a l’Acadèmia o s’esmenta la normativa lingüística de la llengua aragonesa.

L’Acadèmia, que està treballant en l’elaboració de la normativa ortogràfica oficial de l’aragonès, ha volgut així traslladar a la societat el mode de funcionament intern de la institució, ja que la voluntat dels seus membres ha estat considerar, provisionalment, totes les normes lingüístiques preexistents com a vàlides per a l’escriptura de l’aragonès, tot respectant i reconeixent la important tasca prèvia de recerca i codificació realitzada per associacions i institucions.


Publicat a Temps de Franja n. 155, novembre 2022

Tags:

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: