Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate

Al pa, pa, i al vi, vi…

// Joaquim Torrent

Darrerament hi ha hagut una certa polèmica arran de l’ensenyament de la llengua a la Vall de l’Isàvena. Pel que fa a la qüestió caldria fer algunes consideracions prèvies: lluny de les elaboracions virtuals tenim la realitat dels parlants i la intel·ligibilitat mútua, i resulta indiscutible que quan aquesta intel·ligibilitat és recíproca en més d’un 90% i s’acosta al 100% estem parlant de la mateixa realitat, llengua o diasistema; de fet un diasistema té una mateixa llengua en els orígens, si voleu una “protollengua”, que per avatars històricopolítics ha esdevingut dos, o més, llengües oficialment diferents però mútuament intercomprensibles, com seria el cas de les llengües escandinaves o del gallec i el portuguès, i, també, de l’occità, el català i —per a alguns— el ribagorçà sud-occidental, que inclouria el ribagorçà baix-occidental i el mig-occidental, malgrat l’exigüitat de parlants d’aquest darrer.

Vall de l’Isàvena, la Pobla de Roda / Vicenç Salvador Torres Guerola

És una evidència que les parles de la Vall de l’Isàvena encara es mantenen dins l’àmbit del domini lingüístic català, i que, com ja hem apuntat, la seua intel·ligibilitat mútua amb la resta de parles del domini s’acostaria al 100%, a anys llum, per exemple, de certs “dialectos” d’altres llengües, mútuament inintel·ligibles però que per raons polítiques s’ha convingut a designar com a “dialectes”; les mateixes raons que es troben en els intents d’incloure els parlars de l’Isàvena en una nova i artificiosa realitat lingüística diferenciada.

Uns intents, a més, que es veuen recolzats pel no reconeixement “de facto” de la catalanitat -amb totes les característiques de transició que vulgueu- d’aquestes parles per part d’algunes institucions i associacions, que propugnen l’ensenyament d’un aragonés genèric, tal com ha exposat recentment el professor Artur Quintana. Sortosament els mestres encarregats saben adaptar-se a la realitat i malgrat tot fan una faena positiva, que ho seria molt més, però, si reconeguessen la vertadera filiació lingüística de la zona i fessen servir una ortografia plenament normalitzada. El que no pot ser és caure en un ultralocalisme aïllant i esterilitzant. Tota llengua necessita un estàndard, sense aquest actualment la desaparició és ben segura; la fragmentació porta inevitablement a l’extinció, per això els partidaris d’eliminar llengües advoquen tant per l’ultralocalisme, que acaba fent inservible una parla per a qüestions que ultrapassen l’àmbit merament local i la reclou a les generacions més grans.

La gent de l’Isàvena té tot el dret a compartir la llengua i cultura comuna amb la resta de gent del nostre domini lingüístic; no s’hi val de fer cap xantatge amb l’excusa de la seua ubicació perifèrica. Precisament en funció d’aquesta situació es podria començar a l’escola en la parla local en els cursos més baixos i fer els dos registres -local i estàndard-, que són complementaris, en els cursos més alts. El que importa és el manteniment de la llengua prescindint d’estèrils batalletes nominalistes i taxonòmiques, i sense conèixer l’estàndard es fa, en ple segle XXI, molt difícil. Si s’aconsegueix aquest manteniment tindrem molt de guanyat i la resta caurà pel seu propi pes, lluny de prejudicis i d’elucubracions i tergiversacions interessades.


Publicat a Temps de Franja n. 157, abril 2023

Tags:

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: