Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate
 • Inici
 • Esdeveniments
 • Curs El «continuum» románico. La transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüísticas de frontera

Curs El «continuum» románico. La transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüísticas de frontera

// Redacció

Objectius: 

Quan es parla de frontera lingüística, sovint es pensa en barreres, en una acotació, ja que el mot s’ha emprat normalment per marcar dominis als quals s’atribueixen uns trets comuns. Per tal de marcar aquesta delimitació normalment es recorre al traçat d’isoglosses, aquelles línies imaginàries amb les quals s’assenyalen els límits d’un fenomen lingüístic determinat. Quan diverses isoglosses es troben pròximes, constitueixen una mostra que permet dibuixar la frontera entre dialectes, dos dialectes o fins i tot dues llengües; és allí on es manifesten les diferències entre les àrees que queden a cada costat de la línia que les separa. Tanmateix, aquestes fronteres lingüístiques poden esdevenir en ocasions difuses, i aquesta sol ser la tendència general en el continuum romànic, de manera que, en un ambient d’intercomprensió absoluta, es percep un trànsit lingüístic que, sovint, es materialitza en les anomenades varietats dialectals de frontera. Dintre d’aquest marc, i tenint en compte només l’espai geogràfic de la Península Ibèrica, el propòsit del curs és presentar als alumnes la realitat lingüística que perviu en aquelles zones de transició on conflueixen o han confluït dues o més llengües romàniques diferents, amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement d’aquestes parles híbrides que, de vegades, són complicades d’adscriure a una varietat lingüística determinada. Així mateix, i tenint en compte que el curs es desenvolupa a l’Aragó, s’incidirà sobretot en la transició interna dels diferents dialectes de l’aragonès i en la transició lingüística a la Franja d’Aragó.

 

Coordinadors: 

Javier Giralt Latorre, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza / Francho Chabier Nagore Laín, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza

Hores lectives totals: 25.00h.

Hores lectives presencials: 22.00h.

Hores no presencials: 3.00h.

Tarifa general: 140 euros

Tarifa reduïda: 120 euros

 

Programa: 

Dilluns, 13 de juliol

20:00 h. El poder de la competencia analítica: el caso de las lenguas romances. [7]

Dimarts, 14 de juliol

09:45 h. El mirandés, lengua fronteriza entre el portugués y el español, en el conjunto lingüístico astur-leonés. [1]

12:00 h. La transición del gallego al asturiano entre el Navia y el Eo. [12]

16:00 h. La fala de Xálima, encrucijada lingüística entre el ámbito gallego-portugués y el castellano-leonés (extremeño). [6]

18:15 h. Aplicación de la dialectometría al estudio de las distancias dialectales en Aragón. [2]

Dimecres, 15 de juliol

09:45 h. El barranqueño: entre el portugués y la variedad andaluza del español. [9]

12:00 h. Las hablas churras: castellano-aragonés al calivo del valenciano.
[6]

16:00 h. Las hablas valencianas de frontera: entre catalán, aragonés y castellano.
[11]

18:15 h. La transición en el Pirineo central: del ansotano al benasqués. [5]

20:30 h. Presentación del libro: “Aragonés y catalán en la historia lingüística de Aragón”. Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca. Intervendrán el director de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza y los editores. [3] [4]

Dijous, 16 de juliol

09:45 h. La transición entre el aragonés y el catalán. [8]

12:00 h. La transición del catalán al occitano. [10]

 

Ponents: 

1 António Bárbolo Alves, Profesor de Educación Secundaria en IES de Miranda do Douro en Portugal

2 Esteve Valls Alecha, Lector en Universitat Internacional de Catalunya

3 Francho Chabier Nagore Laín, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza

4 Javier Giralt Latorre, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza

5 Jesús Vázquez Obrador, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza

6 José Enrique Gargallo Gil, Catedrático de la Universitat de Barcelona

7 Juan Carlos Moreno Cabrera, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

8 María Teresa Moret Oliver, Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza

9 María Victoria Sánchez-Élez Navas, Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid

10 Ramon Sistac Vicén, Profesor Titular de la Universitat de Lleida-IEC

11 Vicent Beltran Calvo, Profesor Titular de la Universitat d´Alacant

12 Xoan Babarro González, Catedrático en IES A Sardiñeira (A Coruña)

 

Alumnat: 

 • Professors de diferents nivells educatius, especialment vinculats a les àrees de Llengua i Literatura, i a les llengües d’Aragó o que hi estiguin interessats.
 • Alumnat universitari de l’àmbit de la filologia, educació, humanitats, sociologia, antropologia, etc.
 • Professionals interessats a exercir com a investigadors al voltant de les llengües minoritàries d’Aragó.
 • Públic general.

Formació que han de tenir els interessats a matricular-se: Tindran preferència els titulats universitaris, tot i que s’hi podran inscriure el públic en general.

 

Reconeixement de crèdits: 

En sol·licitar el reconeixement com a crèdits per les Activitats universitàries culturals per la Universitat de Saragossa.

1 ECTS

 1. Els assistents poden sol·licitar individualment als Serveis Provincials d’Educació el reconeixement de l’activitat com a Formació Permanent de Professorat presentant el certificat d’haver fet el curs.
 2. Reconeixement com a crèdits ECTS del Grupo 9 d’Universitats (G-9): Més informació en https://cursosextraordinarios.unizar.es/  (Apartat crèdits).
 3. Crèdits ECTS en altres universitats. Els estudiants interessats que la seva Universitat els reconegui com a crèdits ECTS per haver realitzat un Curs d’Estiu de la Universitat de Saragossa, han de consultar amb la Secretaria de la seva Facultat o Escola d’origen aquesta possibilitat.

Procediment d’avaluació: 

 • Els assistents que vulguin optar a la convalidació del Curs per crèdits de lliure elecció hauran de confegir una ressenya de cada una de les sessions.
 • A la ressenya hauran de sintetitzar els continguts apresos en cada una de les sessions i reflexionar-hi, tot afegint-hi una opinió personal.
 • La ressenya tindrà una extensió aproximada de 2.000 paraules (uns 12.300 caràcters amb espais).
 • Es valorarà la capacitat de comprensió i anàlisi de les idees principals exposades en les diferents sessions.
 • Els directors del curs seran els encarregats d’avaluar les ressenyes.

 

Allotjament: 

Residència Universitària de Jaca, C/ Universidad, 3 – 22700 Jaca (Huesca)

Consultes i reserves d’allotjament:

http://www.unizar.es/resijaca
T. 974 36 01 96

 

Tags:

Trackback from your site.

Comments (1)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: