Gran Recapte 2018
Chelats Sarrate

Els Amics del Parc Geològic inicien activitats científiques i culturals*

// Pep Espluga

El passat 23 de gener es va constituir formalment l’associació d’Amics del Parc Geològic i Miner de La Llitera i La Ribagorça (AGEOMINLIR). L’acte es va celebrar al pavelló municipal d’Alcampell i hi va participar mig centenar de persones de diferents pobles de les dues comarques implicades.

Durant l’acte es van aprovar els estatuts de l’associació i es va votar la composició d’una junta directiva formada per deu persones, encapçalada per Sebastià Agudo Blanco (d’Alcampell) i Agustí Larrégola Ferrer (d’Estopanyà) com a president i vicepresident respectivament, i el professor Josep Maria Mata i Perelló com a president d’honor. Cal dir que el professor Mata i Perelló és emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre de SIGMADOT (Societat Internacional de Geologia i Mineria per al desenvolupament i gestió del territori), i que ha estat un dels principals impulsors, inspiradors i animadors del projecte del Parc.

A dia d’avui, el Parc Geològic i Miner Llitera i Ribagorça està format pels termes municipals d’Açanui-Alins, Albelda, Alcampell, Baells (i Natjà), Benavarri, Camporrells, Estopanyà del Castell, Peralta de la Sal, Calassanç, Tolba, Valldellou, Viacamp i Lliterà. S’espera que en un futur s’hi puguin afegir altres municipis de la zona.

Tal com va quedar palès en els estatuts aprovats, les finalitats de l’associació AGEOMINLIR són donar suport a la creació del Parc Geològic i Miner de La Llitera i La Ribagorça, i facilitar accions sobre tres eixos principals: la geoconservació, la geoeducació i el geoturisme. Des del punt de vista de la Geoconservació, es pretén contribuir a preservar el patrimoni geològic i miner de les dues comarques implicades per tal que siga accessible per les generacions futures. Pel que fa a la Geoeducació, es vol aprofitar tot aquell patrimoni geològic i miner des d’un punt de vista didàctic i científic. En relació al Geoturisme, les pretensions són fonamentalment afavorir el desenvolupament rural dels territoris implicats mitjançant un desenvolupament turístic respectuós i sostenible.

A més, l’associació AGEOMINLIR es planteja treballar per la defensa, recuperació i divulgació del patrimoni històric, artístic i cultural existent, així com afavorir la participació ciu tadana, mantenir sinèrgies amb organismes públics i privats que comparteixin els mateixos interessos, i col·laborar en les lluites contra les desigualtats existents, especialment les de gènere.

Actualment, l’associació treballa en l’elaboració de dos inventaris, un sobre el patrimoni geo-miner de la zona i un altre del patrimoni natural-històric-cultural. Una altra activitat que ja està en marxa és el desenvolupament de diverses geo-rutes no agressives amb el Medi Natural (a peu, amb bicicleta o amb vehicles motoritzats) per tot el territori del futur Parc Geològic i Miner. En col·laboració amb SIGMADOT, els responsables de l’associació ja fa temps que estan organitzant sortides guiades per diferents punts d’interès geològic i miner de la Llitera i la Ribagorça, algunes de les quals ja hem ressenyat a Temps de Franja.

Si us en voleu fer socis o demanar-los informació només cal que feu un correu a literaribagorza@gmail.com

L’acte de constitució de l’as-sociació / Pep Espluga


*Publicat a Temps de Franja n. 153, abril de 2022

Tags:

REVISTA DE LES COMARQUES CATALANOPARLANTS D’ARAGÓ

 


Membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Logo ACPC blanc 150 px

 

Edita:

Iniciativa cultural de la Franja

C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.

T. 978 85 15 21.

Enviar correu electrònic

Associacio Cultural del Matarranya (ASCUMA)

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA)

Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Amb la col·laboració de: